Lansare proiect „Practica pentru o cariera de success – PRACTIC-ON” ID MySMIS 131118

Lansare proiect „Practica pentru o cariera de success – PRACTIC-ON” ID MySMIS 131118

In perioada 17.08.2020 – 17.08.2022 Fly Time Empretec va implementa  proiectul „Practica pentru o cariera de success – PRACTIC-ON”  ID MySMIS 131118. Valoarea totala a proiectului este de  2.309.219,92 lei, din care 2.193.735,82  lei reprezinta valoarea finanţare nerambursabilă, echivalentă cu 95,00 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Grupul tinta

Grupul tinta este format din 182 de viitori absolventi din invatamantul secundar si tertiar   nonuniversitar (liceele tehnologice, scoli profesionale si/sau postliceale) din regiunea Sud Muntenia si Sud Est, cu domiciliul intr-una din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei.

Obiectiv

Proiectul isi propune ca obiectiv general  imbunatatirea competentelor profesionale ale      viitorilor absolventi din invatamantul secundar si tertiar nonuniversitar (liceele tehnologice, scoli profesionale si/sau postliceale) din reg. Sud Muntenia, Sud-Est, cu domiciliul intr-una din Regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, in vederea cresterii gradului lor de ocupare pe piata muncii intr-un interval de 24 de luni.

Scopul proiectului este ca sprijinul oferit sa contribuie la cresterea gradului lor de ocupare pe piata muncii intr-un orizont de timp de 24 de luni, ca urmare a participarii la activitati de orientare, consiliere profesionala si de invatare la un potential loc de munca prin stagii de practica, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Rezultate scontate

Stimularea grupului tinta pentru imbunatatirea continua a competentelor profesionale cu   accent pe cele necesare in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/SNCDI si ocuparea unui loc de munca de catre minimum 21% din totalul persoanelor inscrise in grupul tinta, la incetarea calitatii de participant in proiect.

Prin acest proiect se va realiza  cresterea numarului de parteneriate locale dintre furnizorii de educatie si mediul de afaceri pentru promovarea, organizarea si derularea de stagii de practica specializate in beneficiul grupului tinta, astfel incat sa flexibilizeze traseele catre si dinspre companii si unitatile de invatamant.

Fly Time Empretec  prin intremediul acestui proiect urmareste facilitarea tranzitiei de la  scoala la o viata activa – procesul de inductie pentru tinerii angajati:

Compania faciliteaza tranzitia de la scoala catre piata fortei de munca punand la dispozitia tinerilor absolventi toate informatiile necesare cu privire la domeniul de activitate al companiei, misiunea acesteia, departamentele din care se constituie si utilitatea acestora. In acest fel, compania, in rolul de angajator, urmareste daca informatiile dobandite la scoala sunt suficiente pentru activitatea pe care urmeaza sa o deruleze sau daca este necesar un training suplimentar si in ce directie.

Date contact:

Mandache Gabriel – Manager de Proiect

pocu@flytime.ro

www.practic-on.ro